Grāmatvedības pakalpojumi Latvijā

Jebkuram pilnvērtīgam Latvijas uzņēmumam pareizai finansiālo lietu kārtošanai ir vajadzīgi grāmatvedības pakalpojumi. Tie ir nepieciešami vērtspapīru glabāšanai un sezonu un gada pārskatu sagatavošanai.

Saskaņā ar grāmatvedības jomā pastāvošo likumdošanu, uzņēmums apņemas attiecīgajām instancēm veikt visu darījumu kārtošanu saistībā ar grāmatvedības reģistru 2 nedēļas pēc paša darījuma paveikšanas.

Visi grāmatvedības reģistri tiek izpildīti latviešu valodā un saglabāti arhīvos. Skaidras naudas maksājumi tiek fiksēti kases grāmatā. Šādi darījumi tiek pakļauti speciālam uz precīzam uzskaitījumam.

Grāmatvedības pakalpojumi ietver visas firmas dokumentācijas uzskaitījumu pilnībā un pa punktiem. Noslogotība var būt daļēja vai arī pilna, veicot arī darbu pie konfidenciālas informācijas uzskaites un glabāšanas.

Jebkura Latvijas uzņēmuma pienākums ir visu ar finansiālo pusi un nodokļu nomaksu saistīto dokumentu iesniegšana kompetentajās instancēs. Atskaites par darba algu, nodokļu deklarācijas, cenrāžu izmaiņas un, protams, gada pārskats.

Latvijas kvalificētie darbinieki sniedz grāmatvedības pakalpojumus, strādājot uz patstāvīgu laiku vai saņemot uzaicinājumu kāda dokumenta sastādīšanai vai finanšu operācijas veikšanai.

Veidojot finanšu atskaites, šādi dokumenti ir jāparaksta uzņēmumam vadītājam, jo, neraugoties uz grāmatveža veikumu, par visiem aprēķiniem atbildība gulstas uz pašu vadītāju. Tādi grāmatvedības pakalpojumi kā darba algu aprēķins, darījumu ievade reģistros, nodokļu aprēķins, iesniedzamo atskaišu un pārskatu sastādīšana un citi grāmatvedības pakalpojumi ir izpildāmi attālinātā darba režīmā.

Grāmatvedības darbs

Grāmatveža jebkura paveiktā darba minimālā mēneša apmaksa Latvijas teritorijā sastāda septiņdesmit eiro mēnesī. Pārējā apmaksas daļa un veicamais darba apjoms tiek saskaņots ar apkalpojamā uzņēmuma vadību

Grāmatveža darba algu par mēnesi aprēķina pēc:

  • Paveikto aprēķinu daudzuma
  • Darbinieku skaita, kuriem tiek aprēķinātas darba algas
  • Pamatlīdzekļu apjoma
  • Darba ar ārvalstu valūtu
  • Uzņēmuma atvērto kontu daudzuma
  • Uzņēmuma debitu un kredītu apjoma

Kvalificētu speciālistu tiesības ir veikt grāmatvedības pakalpojumus attālināti caur internetu vai mājas apstākļos, darbu nododot reizi mēnesī noteiktā nedēļā un dienā.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv