Uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā

Latvija, kā jau zināms, ir pilntiesīga ES un NATO dalībniece, tāpēc tai tiek garantēta stabilitāte gan saistībā ar ekonomisko, tā arī politisko situāciju valstī. Izdevīgais ģeogrāfiskais izvietojums, vēsturiskās saiknes ar Krieviju un bijušās PSRS valstīm, augstu attīstītā banku sistēma piesaista ārzemju investorus, nodrošinot labvēlīgu ekonomisko klimatu. Tas viss, savukārt, rada visus priekšnosacījumus jaunu juridisku personu ienākšanai pasaules tirgū ar mērķi virzīt un attīstīt ekonomikas izaugsmi.

Kādēļ ir vajadzīga uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā?

Pašlaik ir vērojama uzņēmumu reģistrēšanas tendence Latvijā ar mērķi nodrošināt savu biznesa darbību visā Eiropā, kā arī holdingu un pārstāvniecību izveidei, lai iegūtu uzturēšanās atļaujas un iegādātos īpašumus, muitas un nodokļu plānošanai un tml.

Mūsu kompānija sniedz grāmatvedības pakalpojumus saistībā ar jebkuras formas kompānijas īpašuma reģistrēšanu, pie kam visizplatītākā tiesiskā forma Latvijā ir SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Ir jāpiebilst, ka uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā piešķir to īpašniekiem virkni priekšrocību. Pirmkārt, zemākas nodokļu likmes salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Otrkārt, kompānijas reģistrācija ilgst ne vairāk kā trīs darba dienas. Un visbeidzot, Latvijā izglītības un speciālistu kvalifikācijas līmenis ir diezgan augsts, bet izdevumi personāla algošanai ir salīdzinoši zemāki, nekā “vecajā” Eiropā, kas jaunizveidotajiem uzņēmumiem ir milzīgs atspaids.

Uzņēmuma reģistrēšanai ir nepieciešams minimāls dokumentu daudzums:

  • dibinātāju lēmums par uzņēmuma izveidošanu
  • reģistrācijas apliecība
  • uzņēmuma statūti
  • lēmums par personu ieņemamajiem amatiem
  • ieguldāmo īpašumu un statūtu kapitāla vērtējums
  • dibinātāju iesniegums ar uzņēmuma pamatdatiem, šeit tiek ietverta uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā, dibinātāju personu dati, banku rekvizīti un cits.

Visā Jūsu uzņēmuma pastāvēšanas laikā jums no mūsu puses tiks nodrošināti dažāda rakstura grāmatvedības pakalpojumi, vai tas būtu audits, nodokļu aprēķins, virtuālais birojs un tml. Noslēdzot ar mums vienošanos, jūs varat būt pārliecināti, ka Jūsu biznesa ekonomiskā puse būs pasargāta no dažādu kļūdu un neprecizitāšu ieviešanās.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv