Latvijas firmas statūti

Katras valsts likumdošana atšķiras ar savām specifiskām īpatnībām. Katrā valstī ir savi likumi, kas pakļauti konkrētās valsts prioritātēm. Aplūkojot Latvijas likumdošanas specifiku, var teikt, ka grāmatvedības pakalpojumi un uzskaite šajā valstī raksturojamas ar savām īpatnībām. Firma Fintrust, reģistrēta Latvijas Republikā, ievēro likumus, kurus ietver valsts nodokļu kodekss, un likumus, ko paredz konkrētās firmas grāmatvedības uzskaite. Runājot par Latvijas likumdošanas aktiem, jāpiebilst, ka firma apņemas fiksēt savus darījumus un sastādīt reģistrus, kuri izšķirs to sistemātiku, analītiku un hronoloģiju. Līgumi, slēgti darījumu formā, ir tajos fiksējami ne vēlāk kā divas nedēļas pēc mēnesi ilga laika kopš līguma noslēgšanas. Visi darījumi jāfiksē vienīgi valsts valodā. Ja darījums slēgts, norēķinoties skaidrā naudā, tad tas ir jāfiksē kases atskaites grāmatā. Šī firma pati nosaka naudas apjomu ierobežojumu, par kādu summu iespējams veikt darījumu.

Ja aplūko darba algu uzskaiti šajā valstī, uzņēmumu grāmatvedības uzskaite Latvijā tiek veidota pēc stingiem nosacījumiem un ļoti rūpīgi. Firma Fintrust pati nosaka algas apmēru, darba samaksu stundām un darba laiku, kuru darbiniekam maksimāli jānostrādā. Šai firmai noteiktos termiņos ir jāiesniedz atskaites speciālā Latvijas ieņēmumu dienestā. Galvenās atskaites formas: pievienotās vērtības nodokļu deklarācija un darba algas nodokļu atskaite. Reizi gadā ir obligāti jāiesniedz gada atskaite. Šīs atskaites iesniedzamas elektroniskā pasta sūtījuma veidā, kas tiek saukta par deklarācijas sistēmu elektroniskā variantā. Direktors noslēdz līgumu ar valsts ieņēmumu dienestu par to, ka firma Fintrust izmantos šo elektronisko pastu.

Par grāmatvedības pakalpojumiem republikā tiek noteikta fiksētā naudas likme 70 eiro par 30 dienām. Tas ir atkarīgs no konkrētās firmas padarītā darba, ieskaitot: noteikts rēķinu daudzums, darbinieku skaits, pamatlīdzekļi; naudas līdzekļu apmērs bankās, kā arī operācijas ar skaidru naudu un šīs firmas apgrozības līdzekļu lielums. Uzņēmumu grāmatvedības uzskaite Latvijā ir ļoti sarežģīta un daudzfunkcionāla, tai piemīt pakāpeniska veida struktūra, sastādot līgumus un kontraktus. Katrs darījums tiek veikts, pakāpeniski pārbaudot dokumentus, kas ir likumīguma pamatā. Latvijas likumdošanai piemīt sava zināma specifika, kas ļauj kompānijām veikt grāmatvedības uzskaiti bez jebkādām pretenzijām no valsts puses.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv