Uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā sekmē Jūsu biznesa stabilitāti

Latvija, kā zināms, ir pilntiesīga ES un NATO locekle, tāpēc tiek garantēta valsts ekonomiskā un politiskā stāvokļa stabilitāte. Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums, vēsturiski veidojošies sakari ar Krieviju un bijušās PSRS valstīm, augstu attīstīta banku sistēma piesaista ārzemju investorus un sagādā diezgan labvēlīgu ekonomisko klimatu. Tas viss, savukārt, rada priekšnosacījumus jaunu juridisko personu veidošanās iespējai ar mērķi turpināt ekonomikas attīstību un to virzīt pasaules tirgū.

Kādam nolūkam ir vajadzīga uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā?

Pašlaik Latvijā ir izveidojusies tendence reģistrēt uzņēmumus ar mērķi attīstīt savu biznesu visā Eiropā, kā arī lai veidotu holdingus un pārstāvniecības, iegūtu uzturēšanās atļauju un iegādātos īpašumu, veiktu ar muitu un nodokļiem saistītu darbību plānošanu un tamlīdzīgi. Mūsu uzņēmums sniedz grāmatvedības pakalpojumus saistībā ar dažādas formas uzņēmumu reģistrēšanu, pie kam visizplatītākā tiesiskā forma Latvijā ir SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Jāpiebilst, ka uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā piešķir to īpašniekiem virkni priekšrocību. Pirmkārt, zemāka nodokļu likme salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Otrkārt, uzņēmuma reģistrācija laika ziņā aizņem ne vairāk par trim darba dienām. Un, visbeidzot, Latvijā izglītības līmenis un speciālistu kvalifikācija ir pietiekami augsta, bet izdevumi personāla algošanai nedaudz zemāki salīdzinājumā ar “veco” Eiropu, kas jaunizveidotajiem uzņēmumiem sagādā milzīgus apgrūtinājumus.

Uzņēmuma reģistrēšanai ir nepieciešams minimāls dokumentu daudzums:

  • dibinātāju lēmums par uzņēmuma izveidošanu;
  • reģistrācijas apliecība;
  • uzņēmuma statūti;
  • lēmums par personu ieņemamajiem amatiem;
  • ieguldītā īpašuma un statūtu kapitāla novērtējums
  • dibinātāju iesniegums ar firmu pamata datiem, kuru vidū ir uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā, dibinātāju personīgie dati, banku rekvizīti un citi.

Visā Jūsu uzņēmuma pastāvēšanas laikā mēs esam gatavi Jums sniegt dažāda rakstura grāmatvedības pakalpojumus – auditu, nodokļu aprēķins, virtuālais ofiss un citi. Noslēdzot ar mums kontraktu, Jūs varat būt pārliecināti, ka Jūsu uzņēmējdarbības ekonomiskā puse būs pasargāta no dažāda veida kļūdām un neprecizitātēm.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv