Kipra

Apskats

Kipra, tā ir neatkarīga republika, kas izvietojusies uz Vidusjūras salas. Kipra ir viena no populārākajām vietām, lai reģistrētu rezidentu un nerezidentu kompānijas. Kipras kompānijas – tas ir instruments, ar kura palīdzību var regulēt dividenžu, procentu, ieguldījumu – visu pasīvu ieguldījumu plūsmu, kas pakļauti līgumiem, lai izbēgtu no dubultas nodokļu aplikšanas. Līdz 2002. gadam šajā valstī tika piemērota viszemākā nodokļu likme. Bet jau 2002. gadā, sakarā ar Kipras iestāšanos ES, un nodokļu harmonizācijas nepieciešamību, nodokļu likme tika palielināta līdz 10%. Neraugoties uz to, zaudētais statuss kā nodokļu atvieglojumu darbības zonai, netraucē Kiprai palikt vēl joprojām pievilcīgai uzņēmējiem no Baltijas valstīm, Krievijas un NVS. Neskatoties uz visām izmaiņām, nodokļu likmes vēl joprojām, salīdzinot ar citām valstīm ir zemas, bet birokrātiskās procedūras- nav pārāk apgrūtinošas. Nodokļu politikas jautājumā Kipra ir un paliek viena no liberālākajām valstīm ES, un to ļoti izmanto izglītoti uzņēmēji.

Naudas vienība- eiro, Oficiālā valodas ir angļu un grieķu. Lietišķā sarunvaloda- angļu.

Papildus informācija

Kompānijas tips.

Private Limited Company (Ltd.)

Kompānijas direktors.

Skaits: minimums 1

Statuss: fiziska vai juridiska persona,

Rezidenti: lai saņemtu rezidenta statusu, vairākumam direktoriem jābūt rezidentiem Kiprā, pārējie var būt rezidenti jebkurā valstī.

Ziņas par direktoriem: atklātas un glabājas uzņēmumu reģistrā, Kiprā.

Nominālie direktori: atļauti.

Kompānijas akcionāri.

Skaits: minimums 1

Statuss: fisziska vai juridiska persona,

Rezidenti: var būt rezidenti jebkurā valstī.

Ziņas par akcionāriem: atklātas un glabājas uzņēmumu reģistrā Kiprā.

Nominālie akcionāri: atļauti.

Kompānijas sekretārs

Skaits: minimums 1

Statuss: fisziska vai juridiska persona,

Rezidenti: var būt rezidenti jebkurā valstī.

Ziņas par akcionāriem: atklātas un glabājas uzņēmumu reģistrā Kiprā.

Nominālais sekretārs: atļauti.

Kompānijas pamatkapitāls

Deklarētais pamatkapitāls - 1.000 EUR.

Apmaksātais pamatkapitāls – 250 EUR.

Skaits: minimums 1

Statuss: fisziska vai juridiska persona,

Rezidenti: var būt rezidenti jebkurā valstī.

Ziņas par akcionāriem: atklātas un glabājas uzņēmumu reģistrā Kiprā.

Nominālais sekretārs: atļauti.

Kompānijas pamatkapitāls

Deklarētais pamatkapitāls - 1.000 EUR.

Apmaksātais pamatkapitāls – 250 EUR.

Ziņas par reālo kompānijas īpašnieku.

Ziņas par reālo kompānijas īpašnieku tiek sniegtas reģistrētam aģentam un ir konfidenciālas.

Gada pārskats(Annual Report)

Gada pārskats par pirmo gadu jānodod pēc 12 mēnešiem no uzņēmuma reģistrācijas dienas.

Finansu atskites (Financial Statement)

Finansu atskaites , kuras tiek apstiprinātas Kiparas revidentam tiek nodotas ik gadu.

Nodokļi.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis – 10%

Līgumi par dubulto nodokļu neaplikšanu.

Ir noslēgti līgumi ar vairāk, kā 30 valstīm, ieskaitot visas eiropas valstis, ASV, Kanādu, Krieviju un NVS.

Uzņēmumu reģistrācijas laiks

12-17 darbdienas; pilna reģistrācijas dokumentu paketes saņemšana pēc 4 nedēļām.

Reģistrācijas dokumentu komplekts.

 • Reģistrācijas apliecība, statūti, rīkojums par direktora iecelšanu, reģistrācijas adreses apstiprinājums
 • Reģistrācijas adreses sertifikāts
 • Akcionāra sertifikāts
 • Ģenerālpilnvara, pie notāra apliecināta.
 • Pilnvara konta atvēršanai bankā
 • Akciju sertifikāts nominālajam direktoram
 • Trasta deklarācija, vēstule par akciju nodošanu.
 1. Memorandum & Articles of Association in Greek language - Original stamped from Registrar of companies certifying as true copy
 2. Certificate of registration in Greek - Original
 3. Certificate of registration in English - Original stamped from registrar as translated true copy
 4. Certificate of Registered office - Original in English
 5. Certificate of Director and Secretary - Original in English
 6. Certificate of Original Shareholder
 7. Application for change of shareholder dated
 8. Power of Attorney - Original certified and apostiled

PVN reģistrācija.

Šis pakalpojums tiek piedāvāts klientiem, kuri strādā ar Kipras kompānijām ES ietvaros. Reģistrācijas procedūra aizņem 3-7 darba dienas. Vienu reizi kvartālā auditor sastāda un iesniedz PVN deklarāciju. Maksa par deklarāciju sastadīšanu iekļauta gada maksā un ir atkarīga no operāciju skaita.

Mēs pateicamies par uzticēšanos un par to, ka izvēlējaties mūs Jūsu ideju realizēšanai.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv