Latvija

Apskats

Latvija – vieno no baltijas republikām. 2004 gadā Lietuva iestājās ES, kas deva papildus priekšrocības ne tikai biznesam Latvijas teritorijā , bet arī ES un NVS valstīs. Kompānijas reģistrācija nav sarežģīts process, kurs notiek samērā ātri. Pati populārākā reģistrācijas forma – sabiedrība ar ierovežotu atbildību (SIA), ir iespējas nopirkt jau strādājošu kompāniju, kas ietaupīs naudu un laiku, ienākuma nodokļa likme – 15%

Latvijas naudas vienība - LVL, oficiālā valoda Latviešu, darījumu valoda – angļu, kā arī plaši izplatīta ir krievu valoda.

Latvijas kompānijas bieži izmanto starpniecības darījumiem satrp Ritumiem un NVS. Latvijas banku sistēma kvalitātes un pakalpojumu ziņā ir līmenī ar Sveici un Lihtenšteinu. Vietējās bankas apkalpo kontus dažādās valūtās, tai skaitā krievu un baltkrievu rubļos.

Kompānijas tips

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

Kompānijas valde

Skaits: minimums – 1

Statuss: fiziska persona,

Rezidenti: var būt rezidenti jebkurā valstī.

Ziņas par valdes locekļiem: atklātas un glabājas uzņēmumu reģistrā Latvijā.

Kompānijas direktors

Skaits: minimums – 1,

Statuss: fiziska persona,

Rezidenti: Latvijas valsts rezidents

Ziņas par direktoriem: ziņas glabājas ieņēmuma dienestā.

Kompānijas akcionāri

Skaits: minimums – 1

Statuss: fiziska persona vai juridiska persona

Rezidenti: var būt rezidenti jebkurā valstī.

Ziņas par valdes locekļiem: atklātas un glabājas uzņēmumu reģistrā Latvijā.

Kompānijas pamatkapitāls

Deklarētais pamatkapitāls - 2000 LVL ( 3000 EUR).

50% no summas apmaksā reģistrējot, pārējā summa jāapmaksā gada laikā

Gada pārskats(Annual Report)

Gada pārskats par pirmo gadu jānodod ne vēlāk, kā pēc 18. mēnešiem

Finansu atskites (Financial Statement)

Finansu atskaites jānodod ik gadu, audita nepieciešamību nosaka apgrozījums un bilances rādītāji.

Nodokļi

Uzņēmuma ienākuma nodoklis –15%

Līgumi par dubulto nodokļu neaplikšanu.

Ir noslēgti līgumi ar vairāk, kā 20 valstīm, ieskaitot visas eiropas valstis, ASV, Krieviju un NVS.

Kompānijas reģistrācijas laiks

3-10 darbdienas; pilna reģistrācijas dokumentu paketes saņemšana pēc 2 nedēļām.

Reģistrācijas dokumentu komplekts.

  • Reģistrācijas apliecība, statūti, rīkojums par direktora iecelšanu, reģistrācijas adreses apstiprinājums
  • Reģistrācijas adreses sertifikāts
  • Ģenerālpilnvara, pie notāra apliecināta.
  • Pilnvara konta atvēršanai bankā

PVN reģistrs

Šis pakalpojums tiek piedāvāts klientiem, kuri strādā ar Lietuvas kompānijām ES ietvaros kā arī tiem, kas veic eksporta procedūras uz 3.valstīm. Reģistrācijas procedūra aizņem 14 darba dienas. Vienu reizi mēnesī un kvartālā grāmatvedis sastāda un iesniedz PVN deklarāciju. Maksa par deklarāciju sastadīšanu iekļauta gada maksā un ir atkarīga no operāciju skaita.

Mēs pateicamies par uzticēšanos un par to, ka izvēlējaties mūs Jūsu ideju realizēšanai.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv