Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām personām

Grāmatvedības uzskaites veikšana.

Kompānija „FINTRUST" piedāvā sekojošus pakalpojumus

 • grāmatvedības uzskaites noteikšana.
 • Grāmatvedības pakalpojuma veikšana
 • Grāmatvedības atjaunināšana.
 • Atskaišu sastādīšana

Grāmatvedības uzskaite tiek veikta divos veidos pilna cikla grāmatvedības uzskaite un atsevišķu operāciju veikšana ar finanšu dokumentiem.

Grāmatvedības uzskaite tiek veikta divos veidos pilna cikla grāmatvedības uzskaite un atsevišķu operāciju veikšana ar finanšu dokumentiem.

Grāmatvedības uzskaites veikšanas organizācija iekļauj sevī grāmatvedības un nodokļu uzskaites sistēmas izveidošanu, dokumentu aprites sistēmas izveide, uzskaites automatizāciju, kā personālā apmācība un instruktāža grāmatvedības jautājumos. Kvalitatīva šo jautājumu organizācija- ir stabils pamats veiksmīgai jūsu uzņēmuma grāmatvedības darbā.

Grāmatvedības uzskaite sevī iekļauj grāmatvedības uzskaites noteikšanu, finanšu atskaišu sastādīšanu, kadru uzskaite.

Grāmatvedības atjaunošanu veic pamatojoties uz esošajiem uzņēmuma dokumentiem, atjaunojot nepieciešamās finanšu atskaites.

Konsultācijas grāmatvedības uzskaitē, nodokļos un juridiskajos jautājumos.

Pilna cikla grāmatvedības pakalpojumi un uzskiate

Pamatdarbi, kas iekļauti pakalpojumā:

 • Pirmdokumentu apstrāde
 • Grāmatvedības politikas izveide, konsultācija
 • Uzskaites reģistra sastādīšana
 • P/L uzskaite
 • Mazvērtīgā inventāra uzskaite
 • Bankas operāciju uzskaite
 • Kases operāciju apstrāde
 • Darba algas aprēķināšana un nodokļu aprēķināšana
 • Maršrutlapu noformēšana
 • Nodokļu aprēķināšana
 • Grāmatvedības atskaites
 • Grāmatvedības dokumentu arhivēšana
 • Klienta konsultēšana visos ar grāmatvedību un nodokļiem saistītos jautājumos
 • Atskaišu nodošana un klientiņu interešu pārstāvēšana

Grāmatvedības nodošana ārpakalpojuma sniedzējiem aizņem laiku līdz 2 mēnešiem.

Vienreizējie grāmatvedības pakalpojumi.

Atsevišķi grāmatvedības uzskaites pakalpojumi.

 • Nodokļu deklarāciju sastādīšana un gada pārskata sastādīšana;
 • Kadru dokumentācija un lietvedība
 • Darba algas aprēķināšana un nodokļu aprēķināšana;
 • Avansa atskaišu sastādīšana;
 • Rēķinu noformēšana;
 • Maršrutlapu noformēšana;
 • Citi klient uzdevumi.
 • Dokumentu paketes sastādīšana kredīta saņemšanai;

Grāmatvedības formas noteikšana.

Sākotnējā uzņēmuma attīstības etapā ir nepieciešama pareiza grāmatvedības organizācijas un veikšanas izvēle, kas ļauj izvairīties no kļūdām un negatīvām sekām. Par pamatu grāmatvedības formas noteikšanas un izveides izvēlei kalpo:

 • Uzņēmuma specifikācija;
 • Grāmatvedības politikas izveide un pamat metožu izveide;
 • Nodokļu analīze un to iespējamā samazināšana;
 • Dokumentu aprites shēmas analīze un izstrāde;
 • Grāmatvedības uzskaites automatizācija.

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana.

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana iekļauj šādas procedūras:

 • Uz pirmatnējo dokumentu pamata tiek veikta pirmatnējā analīze, kuras laikā tiek noteikti laiki un maksa par grāmatvedības atjaunošanu.
 • Tiek veikt pirmreizējo dokumentu formēšana, nozaudēto dokumentu atjaunošana.
 • Sintētisko un analītisko reģistru atjaunošana, atskaišu labošana.
 • Laboto deklarāciju un atskaišu iesniegšana nodokļu iestādēs, kas izslēdz nepatīkamās sekas.

Pakalpojumi nodokļu jautājumos.

 • PVN atgriešana
 • Asistēšana nodokļu pārbaudēs
 • Nodokļu strīdu risināšana
 • Nodokļu optimizācija.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv