Nodokļu audits

Nodokļu audits - viens no pieprasītākajiem audita veidiem. Tā ir grāmatvedības sistēmas neatkarīga pārbaude, kurā tiek veikts:

  • Katra nodokļa veida aprēķināšanas, formēšanas un apmaksas pareizības kontrole.
  • Apmaksas stāvoklis
  • Likumu normu ievērošana nodokļu aprēķināšanā

Nodokļu audita mērķis - konstatēto kļūdu ekspertīze un to novēršana.

Audita procesā tiek pārbaudītas konkrēta nodokļa bāzes piemērošana, kā arī kompleksa nodokļu auditēšana. Tiek vākta informācija un apstrādāta, lai varētu novērtēs finanšu uzskaiti uzņēmumā kā arī uzņēmuma nodokļu optimizāciju.

Nodokļu audita rezultāts - nodokļu riska novērtējums uzņēmumā , kā arī to novēršana līdz minimumam. Profesionālas rekomendācijas kļūdu novēršanā.

Katrs uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi un nodevas, kas noteiktas likumdošanā, taču nereti visi labi neorientējas tajā. Nodokļu audits palīdzēs Jums izvairīties nodokļu riskus sodu veidā. Jums parādīsies reāla iespēja novērst nevēlamas sekas, kas rodas pēc nodokļu inspektoru pārbaudēm. Mūsu speciālisti spēj noturēt savu pozīciju tiesvedībā, ja tāda ir radusies.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv