Kredītoperāciju audits

Lai izvērstu biznesu ir nepieciešami aizņēmumi.

Kredītoperāciju audita mērķis - pārliecināties, vai kredītu un aizdevumu atspoguļošana grāmatvedībā atbilst likumdošanai. Audita laikā speciālisti novērtēs, vai aizdevumu līgumi ir noformēti juridiski korekti, kā arī izanalizēs kā aizņemtais kapitāls ietekmē bilances struktūru.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv