Līzinga operāciju audits

Līzinga operāciju audits ir kļuvis diezgan populārs pateicotis specifiskai līzinga operāciju noformēšanai grāmatvedībā, kā arī nodkļu uzskaites īpatnībām.

Līzinga operāciju audits balstās uz pamat procedūrām:

  • Juridiskā līgumu ekpertīze, kas ietekmē viņu uzskaiti;
  • Dokumentu pareiza noformēšanas pārbaude, kas pamato līzinga objekta pieņemšanu uzskaitē;
  • Līzinga maksājumu pārbaude;
  • Amortizācijas aprēķina pārbaude līzinga objektiem;
  • Līzinga maksājumu iekļaušana izdevomos, tās ppamatotības pārbaude;

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv