Debitoru un kreditoru pārādu audits

Norēķini ar piegādātājiem un pircējiem ir pamatelements visu uzņēmumu pārbaudēs. Pie tādiem norēķiniem var tikt pieskaitīti ne tikai pirkšanas-pārdošanas darījumi, bet arī dazādas maiņas , bartera, vekseļu operācijas, kā rezultātā veidojas parāds kura korekti jānorāda finanšu pārskatos.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv