Iekšējais neatkarīgais audits

Mūsu kompānijas speciālisti veic auditu uzņēmumos, ņemot vērā uzņēmuma grāmatvedības specifikāciju.

  • Parasti tiek veikts pēc uzņēmuma administrācijas pieprasījuma, jeb arī bankas vai potenciālo investoru pieprasījuma.
  • Pārbaudes procesā tiek veikti šādi uzdevumi: grāmatvedības organizācijas novērtējums, iekšējās kontroles novērtējums, personāla kvalifikācijas novērtējums, dokumentu aprites novērtējums. Rekomendāciju izstrāde nepilnību novēršanai un likvidācijai.
  • Pārbaudes rezultāti tiek noformēti rakstiskā veidā, kas kalpo kā dokuments tikai klientam.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv