Obligātais audits

Obligātais audits- ikgadējais obligātais(plānotais) audits grāmatvedības uzskaitē pareizai finansu uzskaitei. Tikai pieredzējuši un augsti kvalificēti auditori spēj kvalitatīvi novadīt plānoto auditu.

Plānotais audits jāveic:

Uzņēmumiem, kuriem finanšu gada pārskatā atbilst 2 kritēriji.

  • Bruto apgrozījums pārsniedz 500 tūkst. Lati
  • Bilances aktīvu summa finansu gada beigās pārsniedz 250 tūkst latu
  • Vidējais darbinieku skaits 25 cilvēki.

Daudzi uzņēmēji par jebkuru cenu cenšas neveikt auditu savā uzņēmumā un neredz nekādas atšķirības starp auditkompāniju pārbaudēm un Valsts ieņēmuma dienesta vai citu kontrolējošo iestāžu pārbaudēm. Bet, jo bizness kļūst attīstītāks, jo uzņēmēji maina savas domas par labu auditiem. Jo, ja Jūsu uzņēmums atbilst kritērijiem, pēc kuru sasniegšanas ir jāveic audita pārbaude, tas nenozīmē, ka kompānija kļuvusi sabiedriski nozīmīgāka un ienākusi Augstākā biznesa attīstības pakāpes . Veiksmīga audita rezultāti ir sava veida kvalitātes zīme pakalpojuma pircējiem un piegādātājiem, investoriem un kreditoriem, kā arī citām ieinteresētām personām. Tas parāda, ka jūsu vadītāja kompānija ir sakārtota uzskaites sistēma, darbības rezultātiem var ticēt, norēķini ar budžetu tiek veikti korekti, un tādējādi tiek novērsts risks konfliktam ar Valsts nodokļu iestādēm.

Par audita rezultātu kalpo audita slēdziens un rakstiska informācija vadībai, kurā sīki apraksta aizrādījumus un rekomendācijas.

Uzņēmumi, kuri ir atklāta tipa akciju sabiedrības

Organizācijas, kuras attiecināmas pie kredīt vai apdrošināšanas uzņēmumiem, fondu biržām, investīciju vai valsts fondiem, kuru līdzekļi tiek saņemti no fiziskām vai juridiskām personām.

Sazinieties ar mums: info@fintrust.lv