Piedāvājam neatkarīga audita pakalpojumus sadarbībā ar mūsu ilggadējiem biznesa partneriem zvērinātiem auditoriem

Iekšējais neatkarīgais audits, mērķa audits

Speciālisti veic iniciatīvas auditu uzņēmumā, ņemot vērā savas grāmatvedības un notiekošās darbības specifiku. 

To parasti veic ar uzņēmuma vadības, dibinātāja vai partnera lēmumu (potenciālie investori, jauni dibinātāji, grāmatveža maiņa utt.). Revīzijas procesā tiek novērtēts: organizācijas grāmatvedības un iekšējās kontroles līmenis, personāla grāmatvedības kvalifikācijas, dokumentu aprites organizācija un saimnieciskās dokumentācijas apstrādes kvalitāte, sniegti ieteikumi trūkumu un pārkāpumu novēršanai.

Revīzijas rezultāti tiek sastādīti rakstiska ziņojuma veidā, kas ir dokuments, kas paredzēts tikai klienta lietošanai.

Obligātais audits

Obligātais audits - ikgadēja obligātā grāmatvedības un finanšu (grāmatvedības) pārskatu revīzija, gada finanšu pārskata pārskatīšana. Kvalitatīvi veikt obligāto auditu var tikai pieredzējuši un augsti kvalificēti, sertificēti auditori.

Uz obligātajām revīzijām attiecas uzņēmumu gada pārskati, kuriem ir noteikti kritēriji. Kritēriji obligātajam auditam/auditam mazajiem uzņēmumiem Latvijā -

Ja ir izpildīti divi no trim kritērijiem:

  • Gada apgrozījums 800 000 eur,
  • Bilances valūta 400 000 eur,
  • Darbinieku skaits ir vairāk nekā 25.
Daudzi vadītāji ar visiem līdzekļiem cenšas neveikt auditu un dažreiz neredz lielu atšķirību starp audita uzņēmuma, nodokļu vai sanitārā un epidemioloģiskā dienesta veiktajām revīzijām.

 

Taču, biznesam attīstoties, attieksme pret obligāto auditu kā pienākumu mainās. Ja jūsu uzņēmums atbilst audita kritērijiem, tas nozīmē, ka tas ir sabiedrības interesēs un bizness ir sasniedzis jaunu attīstības līmeni.


Veiksmīga audita veikšana ir sava veida “kvalitātes zīme”, kas parāda piegādātājiem un pircējiem, investoriem, kreditoriem un citiem interesentiem, ka Jūsu uzņēmumā ir labi funkcionējoša grāmatvedības sistēma, Jūs varat uzticēties galvenajiem darbības rādītājiem, budžeta aprēķini tiek veikti pareizi un nepastāv konflikta risks ar fiskālajām iestādēm.

Neatkarīgas pārbaudes mērķis ir apstiprināt finanšu pārskatu ticamību, identificēt nepilnības grāmatvedībā.

Pasūtīt auditu vai neatkarīgu finanšu pārskatu pārbaudi!

 Sazināties ar mums